ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Image in Slide Directly

Image in Slide Directly

Image in Slide Directly

Image in Slide DirectlyΑνακοινώσεις Τμήματος

18/09/2014: Ενισχύσεις και Επισκευές Στοιχείων Σκυροδέματος με Σύνθετα Υλικά - Αποτέλεσμα Εκλογής
18/09/2014: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α' ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 80 ΤΟΥ Ν. 4009/2011
15/09/2014: Εκλογή εκπροσώπων στη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. (αφορά προπτυχιακούς φοιτητές)
15/09/2014: Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Μεταπτυχιακών φοιτητών του Δ.Π.Θ.

Περισσότερες ανακοινώσεις...