Ανακοινώσεις Τμήματος

15/11/2018: Οδηγός Σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ακ. έτους 2018-2019
15/11/2018: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤ./ΔΙΔ.ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2018-19
14/11/2018: "Μετάβαση στο Πανεπιστήμιο: προκλήσεις και δυνατότητες"
14/11/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς όλα τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ.
08/11/2018: Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
07/11/2018: Εκλογή εκπροσώπων στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. Συλλόγους μεταπτυχιακών & διδακτόρων
06/11/2018: Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Θαλάσσια Υδραυλική-Λιμενικά Έργα"
06/11/2018: Προκήρυξη μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Αριθμητικές Μέθοδοι"
05/11/2018: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ SEEMOUS 2019
02/11/2018: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Περισσότερες ανακοινώσεις...