Ανακοινώσεις Τμήματος

28/11/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΤ
28/11/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΓΣΕΣ
28/11/2017: Αναβολή Εκλογών ΕΤΕΠ
28/11/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ
28/11/2017: Ορθή Επανάληψη 2ου Πρακτικού ανακήρυξης υποψηφίων ΕΔΙΠ στη Κοσμητεία της Π.Σ.
27/11/2017: 2ο Πρακτικό (συμπληρωματικό) Ανακήρυξης υποψηφίων ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής
24/11/2017: Ανακοίνωση - Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Πολυτεχνικής Σχολής
24/11/2017: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2017
24/11/2017: Ανακοίνωση-Απόφαση σχετική με Εκλογές ΕΤΕΠ για Συλλογικά Όργανα Πολυτεχνικής Σχολής
22/11/2017: Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης

Περισσότερες ανακοινώσεις...