ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Image in Slide Directly

Image in Slide Directly

Image in Slide Directly

Image in Slide DirectlyΑνακοινώσεις Τμήματος

30/10/2014: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών, εκτελέσεως μικροεργασιών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2015
30/10/2014: Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής-διαγραφής αχρήστων οργάνων, ειδών και υλικών (κινητών πραγμάτων) για το έτος 2015
30/10/2014: Συγκρότηση επιτροπής προχείρων διαγωνισμών για την προμήθεια πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών, εκτελέσεως μικροεργασιών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2015
24/10/2014: Ανακοινοποίηση στο ορθό-Πρόγραμμα μαθημάτων

Περισσότερες ανακοινώσεις...