Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πρόεδρος
Α. Ελένας, Καθηγητής
Τηλ. +30 25410-79031
info@civil.duth.gr

Προϊσταμένη Γραμματείας
Π. Τσομπανάκη
Τηλ.: +30 25410-79026, 25410-79032
Fax : +30 25410-79024
e-mail: secr@civil.duth.gr

Επικοινωνία:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
Κτήριο Α΄, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης-Κιμμέρια, 67100 Ξάνθη
Τηλ.: +30 25410-79026
Fax : +30 25410-79024
e-mail: secr@civil.duth.gr