Μέλη ΔΕΠ του τμήματος ανα βαθμίδα

Καθηγητές
Γιαννοπούλου Μαρία
Γκράτζιου Μαρία
Ελένας Αναξαγόρας
Ηλιάδης Λάζαρος
Κάγκαλου Ιφιγένεια
Καραγιάννης Χρήστος
Καραμπίνης Αθανάσιος
Κοκκάλης Αλέξανδρος
Κώνστα Μαρία
Ματσούκης Παναγής-Φωκίων
Πανοσκάλτσης Βασίλειος
Παντοκράτορας Αστέριος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Παπακαλιατάκης Γεώργιος
Πλιάκας Φώτιος-Κωνσταντίνος
Προφυλλίδης Βασίλειος
Πρωτοπαπάς Άγγελος
Σάββα Αθηνά
Σούλης Ιωάννης

Αναπληρωτές
Αγγελίδης Παναγιώτης
Αθανασοπούλου Αντωνία
Βασιλειάδης Λάζαρος
Κλήμης Νικόλαος
Κολλάρος Γεώργιος
Μανωλιάδης Οδυσσέας
Μάρης Φώτιος
Μάρκου Ιωάννης
Μπαλόπουλος Βίκτωρας
Παπαδόπουλος Μηνάς
Σίδερης Κοσμάς
Τζουρμακλιώτου Δήμητρα
Χαλιορής Κωνσταντίνος

Επίκουροι
Ακράτος Χρήστος
Δόκας Ιωάννης
Ζευγώλης Ιωάννης
Λαντίτσου Κωνσταντίνα
Μποτζώρης Γεώργιος
Ρουσάκης Θεόδωρος
Σπηλιώτης Μιχαήλ
Ταστάνη Σουσάνα
Γεώργιος Παπαθανασίου
Αχιλλοπούλου Δήμητρα

Λέκτορες
Κογκέτσωφ Αυρηλία