Μέλη ΔΕΠ του τμήματος ανα βαθμίδα

Καθηγητές
Ελένας Αναξαγόρας
Ηλιάδης Λάζαρος
Κάγκαλου Ιφιγένεια
Καραγιάννης Χρήστος
Καραμπίνης Αθανάσιος
Κώνστα Μαρία
Ματσούκης Παναγής-Φωκίων
Πανοσκάλτσης Βασίλειος
Παντοκράτορας Αστέριος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Παπακαλιατάκης Γεώργιος
Πλιάκας Φώτιος-Κωνσταντίνος
Προφυλλίδης Βασίλειος
Πρωτοπαπάς Άγγελος
Σάββα Αθηνά
Σούλης Ιωάννης

Αναπληρωτές
Αγγελίδης Παναγιώτης
Αθανασοπούλου Αντωνία
Γιαννοπούλου Μαρία
Γκράτζιου Μαρία
Κλήμης Νικόλαος
Κοκκάλης Αλέξανδρος
Κολλάρος Γεώργιος
Μανωλιάδης Οδυσσέας
Μάρης Φώτιος
Μάρκου Ιωάννης
Μπαλόπουλος Βίκτωρας
Παπαδόπουλος Μηνάς
Σίδερης Κοσμάς
Σκιάς Στυλιανός
Τζουρμακλιώτου Δήμητρα
Χαλιορής Κωνσταντίνος

Επίκουροι
Βασιλειάδης Λάζαρος
Δόκας Ιωάννης
Ζευγώλης Ιωάννης
Λαντίτσου Κωνσταντίνα
Μποτζώρης Γεώργιος
Ρουσάκης Θεόδωρος
Φαββατά Μαρία

Λέκτορες
Κογκέτσωφ Αυρηλία
Σπηλιώτης Μιχαήλ
Ταστάνη Σουσάνα