Ακράτος Σ. Χρήστος

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Υγρών Αποβλήτων

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Διαχείριση υγρών απόβλητων, τεχνητοί υγρότοποι, αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαχείριση υδατικών πόρων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ: 25410 – 79660
Φαξ:
Email: cakratos@civil.duth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό Curriculum Vitae