Αγγελίδης ΠαναγιώτηςΒαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Τομέας Υδραυλικών Έργων
Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Υδραυλική (ΦΕΚ διορισμού 1806/30-12-2014)

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Προσομοίωση ροών μεγάλης κλίμακας υπό την επίδραση της δύναμης Coriolis.
  • Προσομοίωση της οριζόντιας βυθισμένης εξάπλωσης ρύπων στη θερμοκλινή θαλάσσιας περιοχής από διαχυτήρα.
  • Διάθεση βαρέων λυμάτων (φλέβες αρνητικής άνωσης).
  • Ρεύματα βαρύτητας.
  • Προσομοίωση ρύπανσης από μη σημειακές (εκτεταμένες) πηγές.
  • Προσομοίωση αέριας ρύπανσης από σημειακές, γραμμικές και κατανεμημένες πηγές.
  • Αριθμητική προσομοίωση προβλημάτων περιβαλλοντικής υδραυλικής με τον κώδικα υπολογιστικής ρευστοδυναμικής FLUENT.
  • Μελέτη πλημμυρών μεγάλων υδρολογικών λεκανών.
  • Ποσοτικοποίηση περιβαλλοντικού κινδύνου λόγω ξηρασίας και ερημοποίησης - δείκτες.

Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~pangelid/

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79610
Φαξ: 25410-79604
email: pangelid@civil.duth.gr
Διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης Βασ. Σοφίας 12 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό Curriculum Vitae