Κογκέτσωφ Αυρηλία

Βαθμίδα: Λέκτορας

Γνωστικό Αντικείμενο: Ανώτερα Μαθηματικά

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 2541079741
email: akogkets@civil.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πολυτεχνείο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, 67100

Βιογραφικό Curriculum Vitae