Παπαδόπουλος Βασίλειος

Βαθμίδα: Καθηγητής

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79747
email: papadob@civil.duth.gr

Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~papadob/
Google Scholar Entry: https://scholar.google.com/citations?user=ZlaVyMcAAAAJ&hl=en&oi=ao

Βιογραφικό Curriculum Vitae