Παπαθανασίου Γιώργος

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο:Τεχνική Γεωλογία – Βραχομηχανική (783/13.07.2018 ΦΕΚ. τα.Γ’)

Τομέας: Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

Εργαστήριο: Τεχνικής Γεωλογίας

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
• Τεχνική Γεωλογία
• Εκτίμηση επικινδυνότητας γεωλογικών φαινομένων
• Αναγνώριση, αποτύπωση και ανάλυση κατολισθήσεων
• Αξιολόγηση επιδεκτικότητας και εκτίμηση δυναμικού ρευστοποίησης

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ: 25410 – 79688
Email: gpapatha@civil.duth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: http://gpapatha.weebly.com, http://utopia.duth.gr/gpapatha/
Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό