Πλιάκας Φώτιος-ΚωνσταντίνοςΒαθμίδα: Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

Γνωστικό Αντικείμενο: Υδρολογία των Υπόγειων Νερών – Υδρογεωλογικές Έρευνες και Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Δ.Π.Θ.)
• ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ
• ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
• ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (συνδιδασκαλία με τον Επ. Καθ. κ. Ι. Ζευγώλη)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
• ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ (Δ.Π.Θ.) (συνδιδασκαλία με τον Ομ. Καθ. κ. Ι. Διαμαντή και τον Δρ. Ν. Καζάκη)
• ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΕΡΕΥΝΑ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ (Δ.Π.Θ.) (συνδιδασκαλία με τον Ομ. Καθ. κ. Ι. Διαμαντή)

Επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα: αξιοποίηση και διαχείριση των υπόγειων νερών, υδρολογία και υδραυλική των υπόγειων νερών, έλεγχος του υπόγειου νερού σε τεχνικά έργα, προσομοίωση ροής του υπόγειου νερού, διαχείριση του εμπλουτισμού των υπόγειων νερών, ποιότητα των υπόγειων νερών, ρύπανση των υπόγειων νερών, διείσδυση αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς, αλμύριση του εδάφους και του υπόγειου νερού και ερημοποίηση, επαναχρησιμοποίηση του νερού, κλιματική αλλαγή και υπόγειοι υδατικοί πόροι, διασυνοριακοί ποταμοί και υδροφορείς, έρευνα για αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας.


Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 2541079695
email: fpliakas@civil.duth.gr
Διεύθυνση: Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης - Κιμμέρια, Κτήριο Β - γραφείο Α.1.6., 67100 Ξάνθη.

Βιογραφικό Curriculum Vitae