Ρουσάκης Θεόδωρος

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Ενισχύσεις και Επισκευές Στοιχείων Σκυροδέματος με Σύνθετα Υλικά (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΕΠΘ 20386/4.9.2009)

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
  • Πειραματική διερεύνηση ενίσχυσης και επισκευής με σύνθετα υλικά, στοιχείων σκυροδέματος ωπλισμένων ή μη, σχεδιασμένα με παλαιότερους ή και σύγχρονους κανονισμούς.
  • Αναλυτική διερεύνηση και πρόταση σχέσεων σχεδιασμού για την επισκευή και ενίσχυση στοιχείων με σύνθετα υλικά.
  • Αναλυτική προσομοίωση ενισχύσεων στοιχείων σκυροδέματος με σύνθετα υλικά με τη θεωρία της πλαστικότητας.
  • Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία δομικών στοιχείων ωπλισμένου (ή μη) σκυροδέματος ενισχυμένων ή επισκευασμένων με σύνθετα υλικά.
  • Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφισταμένων κατασκευών ΩΣ με ανάλυση υπερώθησης ή δυναμική ανελαστική βήμα προς βήμα ως προς το χρόνο ανάλυση και διερεύνηση ενίσχυσής τους με σύνθετα υλικά.
  • Προσεισμικός έλεγχος κατασκευών. Βελτίωση μεθοδολογίας ελέγχου σεισμικής ικανότητας κατασκευών ΩΣ μέσω μετασεισμικών ελέγχων. Διερεύνηση παραμέτρων τρωτότητας των κατασκευών σε σχέση με εμφανισθείσες βλάβες σε σεισμούς.
Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~trousak/

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79645
email: trousak@civil.duth.gr
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 12, Προκάτ ΔΠΘ, 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό Curriculum Vitae