Σκιάς Στυλιανός

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνική Γεωλογία με έμφαση στις φυσικές καταστροφές
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Κύρια ενδιαφέροντα: Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογία και Γεωτεχνικής-Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βιώσιμη Ανάπτυξη (σχετιζόμενη με το γεωπεριβάλλον).
Περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: Γεωλογικά καταστροφικά φαινόμενα (κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες, κ.ά), Γεωτεχνική αξιολόγιση ασθενών και πολύπλοκων βραχομαζών, Εφαρμογές μαθηματ. μητρώων και ασαφούς λογικής σε γεωτεχνικά και γεωπεριβαλλοντικά προβλήματα, Χώροι ελεγχόμενης διάθεσης απορριμμάτων-αποβλήτων, Φαινόμενα διάβρωσης-αποσάθρωσης-απόθεσης, Διαχείριση Ακτών και Υγροτόπων, Μελέτες περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Γεω-περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79688
email: skias@civil.duth.gr

Βιογραφικό Curriculum Vitae