Ζαχαρόπουλος ΔημήτριοςΒαθμίδα: Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνική Μηχανική με Έμφαση στη Μηχανική της Θραύσης
Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Μαθηματική θεωρία και εφαρμογές της μηχανικής του παραμορφωσίμου σώματος (Ελαστικότητα, Πλαστικότητα),Μαθηματική θεώρηση και εφαρμογές αριθμητικών μεθόδων, στην μηχανική του παραμορφωσίμου σώματος και ειδικότερα την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, Μηχανική της θραύσης σε υλικά σώματα ελαστικά, ελαστοπλαστικά και διγραμμικά με κατιόντα κλάδο (softening material), Προβλήματα ευστάθειας ρωγματωμένων ή μη κατασκευών, Μηχανική σύνθετων υλικών (υλικά με μήτρα πλαστική ή κεραμική ή μεταλλική ενισχυμένα με ίνες), Εμβιομηχανική. Μηχανική του ανθρώπινου σκελετού, Χαοτική συμπεριφορά συστημάτων, Κατασκευές από πέτρα όπως τοίχοι και γεφύρια, Μη καταστροφικοί μέθοδοι ανίχνευσης βλαβών, Μέθοδοι βελτιστοποίησης στον σχεδιασμό κατασκευών.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79657
email: dzachar@civil.duth.gr

Βιογραφικό Curriculum Vitae