Ζευγώλης Ιωάννης

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας: Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Εργαστήριο: Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων

Γνωστικό Αντικείμενο: Θεμελιώσεις - Αντιστηρίξεις
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ανάλυση και σχεδιασμός θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων, διαχείριση γεωτεχνικής αβεβαιότητας και εκτίμηση κινδύνου αστοχίας γεωτεχνικών έργων, εφαρμογές γεωτεχνικής μηχανικής σε μεταλλευτικά έργα.

Προσωπική ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~zevgolis

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη, 67100, Ελλάδα
Γραφείο: Κτίριο Πολιτικών Μηχανικών, 2ος όροφος, γραφείο 202
Τηλ: 25410 79646
Fax: 25410 79647
email: zevgolis@civil.duth.gr

Βιογραφικό Curriculum Vitae