ΕΔΙΠ

1. Γκόλιας Εμμανουήλ, Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Τομέα Δομικών Κατασκευών
2. Ευαγγέλου Ευάγγελος, Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής