ΕΤΕΠ

Γκουρλίτσας Γιώργος, Τομέας Ύδραυλικών Έργων
Κραββαρίτης Κωνσταντίνος, Τομέας Ύδραυλικών Έργων
Κανακάρης Βενέτης, Τομέας Δομικών Κατασκευών
Κέλλης Στέφανος, Τομέας Δομικών Κατασκευών
Ξανθόπουλος Παντελεήμων, ανάγκες Εργαστηρίων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Ουζούνης Κων/νος, Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Γκαδρή Αικατερίνη, Τομέας Δομικών Κατασκευών