ΕΤΕΠ

Γκόλιας Εμμανουήλ
Γκουρλίτσας Γιώργος, Τομέας Ύδραυλικών Έργων
Κραββαρίτης Κωνσταντίνος, Τομέας Ύδραυλικών Έργων
Κανακάρης Βενέτης, Τομέας Δομικών Κατασκευών
Κέλλης Στέφανος, Τομέας Δομικών Κατασκευών
Ξανθόπουλος Παντελεήμων, ανάγκες Εργαστηρίων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Ουζούνης Κων/νος, Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
Γκαδρή Αικατερίνη, Τομέας Δομικών Κατασκευών