Ομότιμοι Καθηγητές

(έως 20-03-2018)

1 Κογκέτσωφ Λεωνίδας (αριθμ. συνεδρίασης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 77/4-12-2008)
2. Κωτσοβίνος Νικόλαος (αριθμ. συνεδρίασης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 98/29-3-2012)
3. Σακκάς Ιωάννης (αριθμ. συνεδρίασης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 100/5-7-2012)
4. Χρυσάνθου Βλάσιος (αριθμ. συνεδρίασης Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής 7/12-5-2016)
5. Διαμαντής Ιωάννης (αριθμ. συνεδρίασης Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής 7/12-5-2016)
6. Γδούτος Εμμανουήλ (αριθμ. συνεδρίασης Συγκλήτου 80/1/20-9-2018)