Επιστημονικοί Συνεργάτες

1. Ειρήνη Κατωπόδη, τηλ.79602, e-mail: katopodi@civil.duth.gr
2. Χρήστος Μοιράγιας, τηλ.79623, e-mail: miragias@civil.duth.gr