Τομέας Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθημάτων

Ο Τομέας των Μαθηματικών, Προγραμματισμού και Γενικών Μαθηματικών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Αστροφυσικής, Χημείας), της Συστημικής Ανάλυσης και Μεθόδων Βελτιστοποίησης Συστημάτων Πολιτικών Μηχανικών, της Οικονομικής Ανάλυσης και Τεχνικής Οικονομικής, της Οργάνωσης και Προγραμματισμού, της Διοίκησης (Μάνατζμεντ) και των Ανθρώπινων Σχέσεων, της Εκμηχάνισης των Κατασκευών του Κοινωνικού και Φυσικού Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας και Προστασίας Πολύπλοκων Συστημάτων Πολιτικού Μηχανικού.

Στον Τομέα είναι ενταγμένα το εργαστήριο Οργάνωσης-Προγραμματισμού και ο Υποτομέας Μαθηματικών.


Διευθυντής: Παπαδόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79747
email: apadob@civil.duth.gr