Τομέας Συγκοινωνιακών Έργων

Ο Τομέας των Συγκοινωνιακών Έργων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Οδοποιίας, των οδοστρωμάτων, της Κυκλοφοριακής Τεχνικής, της Οικονομίας Μεταφορών και Τερματικών Εγκαταστάσεων, της Συγκοινωνιακής Στατιστικής, του Σχεδιασμού Αεροδρομίων, του Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού, της Σιδηροδρομικής και λειτουργίας, της Αξιολόγησης Δημοσίων Μέσων Μεταφοράς, της Χωροταξίας, της Πολεοδομίας, της Ιστορίας Πόλης, της Γεωδαισίας, της Θεωρίας σφαλμάτων, των Απαλλοτριώσεων, των Στοιχείων Χαρτογραφίας, των Στοιχείων Φωτογραμμετρίας, των Μεγάλων Γεωδαιτικών Ασκήσεων, των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία των οδών.

Στον Τομέα είναι ενταγμένα τρία εργαστήρια, της Α' Συγκοινωνιακής Τεχνικής, της Β' Συγκοινωνιακής Τεχνικής και της Γεωδαισίας.

Διεύθυνση:
Στεφανής Βασίλειος, Καθηγητής
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79681
email: stefanis@civil.duth.gr