ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΗ θα διακόψει τη ρευματοδότηση στο Νότιο τμήμα της

Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων αύριο 9-3-2017 από τις 8.00 πμ μέχρι τις 11.00 πμ.

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Ξάνθης


09-03-2017 (ktsitiri)