ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ για το 2017-2018_ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. Προκήρυξη Erasmus+ 2017-2018_civi%0d%0a l.doc
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. Αίτηση υποψηφιότητας _civil.doc
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. Πίνακας Διμερών Συμφωνιών_civil.doc
Ακολουθούν 1 αρχεία:
4. Κριτήρια επιλογής_civil.doc


14-03-2017 (ktsitiri)