Διακοπή ρευματοδότησης νοτίου τμήματος Πανεπιστημιούπολης Κιμμερίων λόγω εργασιών συντήρησης σε Υποσταθμούς Μέσης Τάσης κατά τις 8-4-2017 και 9-4-2017Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ.pdf.pdf


07-04-2017 (ktsitiri)