Τελικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου, Ακ. έτους 2016-2017