Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Β' Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Γ' Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2015-2016, από τα έσαδοα του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Υποτροφίες για σπουδές 2ου κ 3ου κύκλου.pdf.pdf


11-07-2017 (ktsitiri)