Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικού Προσωπικού στη Σύγκλητο του ΔΠΘ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Προκήρυξη.pdf.pdf


03-11-2017 (ktsitiri)