Ορθή Επανάληψη 2ου Πρακτικού ανακήρυξης υποψηφίων ΕΔΙΠ στη Κοσμητεία της Π.Σ.

ΔΠΘ/ΤΠΜ/18414/1050


Ακολουθούν 1 αρχεία:
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΔΙΠ.pdf.pdf

28/11/2017 7:28:22 πμ (Τσιτιρίδου Κωνσταντινιά)