ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ για το 2018-2019 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. Προκήρυξη Erasmus_ 2018-2019_civil.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. Αίτηση υποψηφιότητας _civil.doc
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. Κριτήρια επιλογής_civil.doc


07-03-2018 (ktsitiri)