Οδηγίες για τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην Ορκωμοσία στις 27/4/2018