ΣΕΜΙΝΑΡΙO_"Εφαρμογές Computer Aided Engineering στην Αυτοκινητοβιομηχανία" (η ανάλυση των κατασκευών, η δημιουργία του λογισμικού, ο ρόλος του Δομοστατικού Μηχανικού)Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. SEMINAR_BETA_CAE_3_MAY_2018_FINAL.pdf


30-04-2018 (ktsitiri)