Σχέδιο προγράμματος εξετάσεων Ιουνίου 2018, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018


Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για τυχόν αλλαγές στο σχέδιο προγράμματος εξετάσεων Ιουνίου ακ. έτους 2017-2018 να απευθύνονται στους διδάσκοντες των μαθημάτων μέχρι την Δευτέρα 14/5/2018. Η Γραμματεία δέχεται αλλαγές στο Πρόγραμμα εξετάσεων μόνο από τα μέλη ΔΕΠ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Σχέδιο προγράμματος εξετάσεων Ιουνίου 2018, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.xls


08-05-2018 (ktsitiri)