Τελικό πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2018, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018