ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25η για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ.

ΔΠΘ/ΤΠΜ/48044/2244


Ακολουθούν 1 αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25.pdf.pdf

4/6/2018 11:50:07 πμ (Χάβρα Όλγα)