Νέα ώρα γραπτής εξέτασης μαθήματος «Οικονομία Μεταφορών»


Κατόπιν σχετικού αιτήματος των φοιτητών του 3ου έτους, η ώρα εξέταση του μαθήματος «Οικονομία Μεταφορών» μετατίθεται ως εξής:

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, 15.30-17.00, αίθουσες Γ.1.1-Γ.1.2 και Γ.2.1-Γ2.2.


05-06-2018 (ochavra)