Σχέδιο προγράμματος εξετάσεων Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2017-2018
Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για τυχόν αλλαγές στο σχέδιο προγράμματος εξετάσεων Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2017-2018 να απευθύνονται στους διδάσκοντες των μαθημάτων μέχρι την Δευτέρα 25/6/2018. Η Γραμματεία δέχεται αλλαγές στο Πρόγραμμα εξετάσεων μόνο από τα μέλη ΔΕΠ.Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. Αντίγραφο του Σχέδιο Προγράμματος Εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018, Ακ. έτος 2017-2018.xls


13-06-2018 (ochavra)