ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (26η) για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ.

ΔΠΘ/ΤΠΜ/50516/2373


Ακολουθούν 1 αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26.pdf.pdf

15/6/2018 10:57:44 πμ (Χάβρα Όλγα)