ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (27η) για όλα τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος εκλογής

ΔΠΘ/ΤΠΜ/50536/2374


Ακολουθούν 1 αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27.pdf.pdf

15/6/2018 12:01:48 μμ (Χάβρα Όλγα)