ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΓΙΑ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-ΑΣΚΗΣΗΣ