Προκήρυξη Διατμηματικό Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ακ. έτους 2018-2019 "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ"