Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του χώρου» και «Τερματικές Εγκαταστάσεις»
Η εξέταση του μαθήματος «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του Χώρου» του 5ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13/9/2018, ώρα 18:00 μμ. στο γραφείο του κ. Προφυλλίδη.Η εξέταση του μαθήματος «Τερματικές Εγκαταστάσεις» του 4ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13/9/2018, ώρα 18:30 μμ. στο γραφείο του κ. Προφυλλίδη.


10-09-2018 (ochavra)