Νέα ώρα εξέτασης μαθημάτων Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός Αεροδρομίων
Ανακοινώνεται ότι η εξέταση των μαθημάτων Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός και Σχεδιασμός Αεροδρομίων της Παρασκευής 21 Σεπτεμβρίου μετατίθεται μιάμιση ώρα αργότερα, ως εξής:- Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός: Παρασκευή 21/9/2018, 18.30-20.30 (Αίθ.

Β.2.1-Β.2.2, Αίθ. Β.3.1-Β.3.2)

- Σχεδιασμός Αεροδρομίων: Παρασκευή 21/9/2018, 18.30-20.30 (Αίθ. Β.1.1-Β.1.2)Από τη Γραμματεία του Τμήματος


12-09-2018 (ochavra)