Οδηγίες για τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην ορκωμοσία της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018


Ημερομηνία Ορκωμοσίας: 16 Νοεμβρίου 2018

1. Αίτηση ορκωμοσίας (από τη Γραμματεία)

Προθεσμία έως και την Παρασκευή 2/11/2018

Συμπληρώνεται και σε περιπτώσεις που αναμένονται οι βαθμοί από την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2018

2. Όσοι φοιτητές παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία σε αυτήν την εξεταστική περίοδο αλλά και όσοι την έχουν παρουσιάσει προγενέστερα αυτής της περιόδου, να φροντίσουν να ενημερώσουν τον επιβλέποντα Καθηγητή να στείλει στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και 2/11/2018 το βαθμολόγιο της Διπλωματικής τους εργασίας

· Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος εγκαίρως, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος από τη Γραμματεία, δε θα συμπεριληφθεί στην κατάσταση της ορκωμοσίας!

3. Όσοι φοιτητές έχουν υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος «αίτηση ορκωμοσίας», αλλά για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να ορκιστούν, παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τη Γραμματεία

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
09-10-2018 (ochavra)