ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΣΟ)
Για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας οι Φοιτητές θα πρέπει να επισκεφτούν την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην ιστοσελίδα .Από τη Γραμματεία του Τμήματος


09-10-2018 (ochavra)