ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για όλα τα μέλη της Σ.Τ. του Τμήματος Π.Μ. της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. και του Εκλεκτορικού Σώματος μονιμοποίησης Επ. Καθηγητή του Τμήματος Π.Μ.Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΟΚΑΣ (3).pdf.pdf


20-11-2018 (ochavra)