Οδηγός Σπουδών 2018 - 2019
'Εχει ενημερωθεί ο οδηγός σπουδών 2018-19. Τον οδηγό μπορείτε να το κατεβάσετε απο το παρακάτω σύνδεσμο.http://www.civil.duth.gr/files/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD_2018-2019_1.8.6.pdfη μέσα απο την ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.civil.duth.gr/

κάνοντας κλικ στην επιλογή του μενού "Προπτυχιακά / Οδηγός Σπουδών"


26-11-2018 (ochavra)