Αλλαγή αίθουσας υποστήριξης-παρουσίασης της ΔΔ του κ. Π. Κουδουμάκη