Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Π.Μ.

ΔΠΘ/ΤΠΜ/25089/1371


Ακολουθούν 1 αρχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΕΔΙΠ.pdf.pdf

20/12/2018 9:20:13 πμ (Χάβρα Όλγα)