Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Τμήματος Π.Μ.

ΔΠΘ/ΤΠΜ/26329/1407


Ακολουθούν 1 αρχεία:
ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤ.pdf.pdf

27/12/2018 1:06:37 μμ (Χάβρα Όλγα)