Αλλοδαποί Φοιτητές - Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή
Οι πρωτοετείς αλλοδαποί φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, μόλις αποκτήσουν ΑΜΚΑ, πρέπει να μεταβούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr , στο κάτω μέρος της σελίδας και να συμπληρώσουν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή 2019/2020, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019.


02-10-2019 (ochavra)