Μεταπτυχιακά

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα που λειτουργούν στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι τέσσερα.

Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διευθύντρια προγράμματος την Καθηγήτρια κα. Σάββα Αθηνά.
Διαβάστε Περισσοτερα

Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανήκει στον Τομέα Υδραυλικών Έργων και έχει διευθυντή προγράμματος τον Kαθηγητή κ. Αστέριο Παντοκράτορα.
Διαβάστε Περισσοτερα (ΝΕΟ)

Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων. Το Νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διευθυντή προγράμματος τον Καθηγητή κ. Χρήστο Σχοινά.
Διαβάστε Περισσοτερα

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά. Το Νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διευθυντή προγράμματος τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Παπαδόπουλο.
Διαβάστε Περισσοτερα