Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Δομικών Κατασκευών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διευθύντρια προγράμματος την Καθηγήτρια κα. Σάββα Αθηνά.
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η πρακτική εφαρμογή σε κλάδους Πολιτικού Μηχανικού, σχετικούς με τις νεότερες εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο του σχεδιασμού και των ειδικών τεχνολογιών των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Κατεβάστε το αρχείο με τον Kανονισμό του ΠΜΣ.

Κατεβάστε το αρχείο με τη Aναλυτική Περιγραφή του ΠΜΣ.

Χρήσιμα Έγγραφα:
Αίτηση υποψηφιότητας
Έντυπο συμπληρωματικών στοιχείων
Συστατική Επιστολή Ελληνικά, Αγγλικά

Διευθύντρια Προγράμματος
Kαθηγήτρια κα. Σάββα Αθηνά.
email: asavva@civil.duth.gr
τηλ. 25410 - 79861, 79491

Γραμματεία
Ναούμ Μαρία,
email: mnaoum@civil.duth.gr
τηλ. 25410 -79636

Ελευθεράκου Βασιλική,
email: velefth@xan.duth.gr
τηλ. 25410 -79025