Σύγχρονα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει διευθύντρια προγράμματος την Καθηγήτρια κα. Σάββα Αθηνά.
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, η έρευνα και η πρακτική εφαρμογή σε κλάδους Πολιτικού Μηχανικού, σχετικούς με τις νεότερες εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο του σχεδιασμού και των ειδικών τεχνολογιών των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Κατεβάστε το αρχείο με τη Aναλυτική Περιγραφή του ΠΜΣ.

Χρήσιμα Έγγραφα:
Επαναληπτική προκήρυξη Σύγχρονα Υλικά 2017-2018
Αίτηση υποψηφιότητας
Έντυπο συμπληρωματικών στοιχείων
Συστατική Επιστολή Ελληνικά, Αγγλικά

Διευθύντρια Προγράμματος
Kαθηγήτρια κα. Σάββα Αθηνά.
email: asavva@civil.duth.gr
τηλ. 25410 - 79861, 79491

Γραμματεία
Ναούμ Μαρία,
email: mnaoum@civil.duth.gr
τηλ. 25410 -79636

Ελευθεράκου Βασιλική,
email: velefth@xan.duth.gr
τηλ. 25410 -79025